Rækker du hænderne frem--------
 
Jeg er færdiguddannet Certificeret Håndanalytiker. Uddannelsen omfatter 100 fulde analyser, 265 sider tekst, et stort antal videoer og øvedage.
Håndanalysen er et redskab til dybere selvindsigt, et kompas, der fortæller, om du er på rette kurs i forhold til den retning, dine fingerspidser har udstukket i 14-16 svangerskabsuge.
Håndanalysen bringer dig til sagens kærne, din essens, bag om hverdagens masker.
I fingerspidserne afkoder jeg din Livsskole, dit Livsformål og din Livslektion.
Håndfladens linjer fortæller, hvordan du giver og modtager kærlighed, din måde at tænke på m.m.m.
Jeg kigger efter, om du har Gavemærker, der er særlige mærker, der fortæller, om du har evner og talenter, der vil tages i brug.
Analysen foregår i to tempi - to forskellige dage: 
I: Printning/aftryk af dine hænder og fingerspidser.
II: Selve analysen.
 
I: Jeg kan printe dine hænder her hos mig (afsæt ½ time). Eller jeg sender printkit med posten i en kuvert vedlagt fremgangsmåde og svarkuvert. Aftryk af dine fingerspidser og håndflader danner grundlag for analysen, som du får en anden dag.
 
II: Analysen overbringes 1:1 her hos mig. Du er velkommen til at optage analysen. (Afsæt en time).
Har ovenstående vakt din interesse, så kontakt mig!
 
---------------------      så giver jeg en analyse.
Elisabeth Wegger | Holme Møllevej 24E 2. th, 8260 Viby J. - Danmark | Tlf.: +45 51180975 | elisabeth@wegger.dk