Elisabeth Wegger
 
HÅNDANALYSE.
Jeg er nyuddannet håndanalytiker. Uddannelsen omfatter 265 sider tekst, et stort antal videoer og øvedage. For at blive certificeret skal jeg analysere 100 par hænder. Jeg har passeret 50 analyser.
Håndanalysen er et redskab til dybere selvindsigt, et kompas, der fortæller, om du er på rette kurs i forhold til den retning, dine fingerspidser har udstukket i 14-16 svangerskabsuge.
Håndanalysen bringer os  ind til sagens kærne, din essens - bag om hverdagens masker.
I fingerspidserne afkoder jeg din Livsskole, dit Livsformål og din Livslektie.
 
 
 
 
 
 
Håndfladens linjer fortæller om, hvordan du giver og modtager kærlighed, din måde at tænke på m.m.m. Endelig ser jeg efter Gavemærker - særlige evner og talenter, der viser sig i dine hænder, og som venter på at blive taget i brug,
Jeg laver et aftryk/print af dine fingerspidser og håndflader, og disse print danner grundlag for min analyse. Du kan printe hos mig, eller få printkit - vedlagt fremgangsmåde og svarkuvert - tilsendt med posten.
Analysen afleveres som tekstfil, skype eller 1:1 efter altale.
Har ovenstående vakt din interesse, så kontakt mig!
 
 
 
 
 
 
 
 
Billedkunstner &
Håndanalytiker
 
Elisabeth Wegger
 
IRISVEJ 6
8260 Viby J.
 
 
www.facebook.com/Elisabeth.Wegger
 
+45 5118 0975
+45 8614 2160
 
 
Elisabeth Wegger | Irisvej 6, 8260 Viby J. - Danmark | Tlf.: +45 51180975 | elisabeth@wegger.dk